PREJŠNJI DOGODKI
2016

10.03.2016

OD OTROŠTVA NAPREJ, NA SVOJE LEDVICE GLEJ

SVETOVNI DAN LEDVIC

GORENJSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Nefrodial Naklo
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Jesenice
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Bohinj
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Jesenice
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, svetovanje o zdravi prehrani
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Tržič
DEJAVNOSTI:
informativna točka
GORIŠKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Dializni center Kobarid
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
MERCATOR Center, Ajdovščina
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
NC SUPERNOVA, Nova Gorica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Nova Gorica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Idrija
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Nova Gorica
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Tolmin
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
OBALNO - KRAŠKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
HIPERMARKET MERCATOR ŠALARA, Koper
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka
INŠTITUCIJA:
Planet TUŠ, Koper
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Izola
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Izola
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Piran
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Sežana
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Nefrodial Dragomer
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Univerzitetni klinični center Ljubljana
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Domžale
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Grosuplje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Litija
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Logatec
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Medvode
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Šiška
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Vič
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Vrhnika
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstvena postaja Borovnica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka
PODRAVSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Planet TUŠ Maribor
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Univerzitetni klinični center Maribor
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Lenart
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
QLANDIJA Ptuj
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
NOTRANJSKO - KRAŠKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
DEJAVNOSTI:
meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
JUGOVZHODNA SLOVENIJA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Novo mesto
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Črnomelj
DEJAVNOSTI:
meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Kočevje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Novo mesto
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Trebnje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
KOROŠKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
PC Lopan Mislinja
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Dravograd
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Ravne
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
SAVINJSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
MERCATOR Center Celje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Nefrodial Celje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Celje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, meritev krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Celje, Zdravstvena postaja Vojnik, Zdravstvena postaja Štore
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritev krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Laško
DEJAVNOSTI:
informativna točka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Radeče
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Velenje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Žalec
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
TUŠ Celje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
TUŠ Supermarket Podčetrtek
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
POMURSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
BTC Murska Sobota (pred Intersparom)
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Splošna bolnišnica Murska Sobota
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Lendava
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Ljutomer
DEJAVNOSTI:
testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Murska Sobota
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
Nefrodial Krško
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Sevnica
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
ZASAVSKA REGIJA
INŠTITUCIJA:
MERCATOR Supermarket Kisovec
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Trbovlje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
SPAR Hrastnik
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
SPAR Trbovlje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, meritve krvnega sladkorja
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Hrastnik
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
INŠTITUCIJA:
Zdravstveni dom Zagorje
DEJAVNOSTI:
informativna točka, meritve krvnega tlaka, testiranje urina
Letošnji svetovni dan ledvic je posvečen zdravju ledvic pri otrocih. Med otroci je kronična ledvična bolezen precej manj razširjena kot pri odraslih, kjer se z okvaro ledvic sooča deset odstotkov odrasle populacije. Kljub temu je kronična ledvična bolezen pomemben zdravstveni problem pri otrocih, ki imajo pogosto ob kronični ledvični bolezni pridružena še druga bolezenska stanja. Pri majhnih otrocih je kronična ledvična bolezen v večini primerov prirojena ali dedna. Ker kronična ledvična bolezen pri odraslih lahko izvira iz otroštva, je za preprečevanje in zgodnje odkrivanje te bolezni pomembno, da se posvečamo zdravju ledvic tudi v otroški dobi. Najboljši recept za zdrave ledvice je zdrav življenjski slog, ki vključuje redno gibanje in uravnoteženo prehrano s čim manj sladkorja ter soli.

Glavnina aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu ledvic bo potekala v četrtek, 10. marca, ko bodo številni prostovoljci in zdravstveno osebje na informativnih stojnicah po vsej Sloveniji delili gradivo, merili krvni tlak in krvni sladkor. Tudi letos bodo na ta dan v številnih laboratorijih po vsej državi izvajali brezplačna merjenja beljakovin v seču. Povišan krvni tlak in beljakovine v seču namreč sodita med zgodnje znake bolezni ledvic, ki hkrati opozarjata tudi na povečano tveganje za obolelost srca in ožilja.

V Sloveniji aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic organizirajo Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Slovensko nefrološko društvo in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji. Vsako leto pri promociji zdravja ledvic sodelujejo še zaposleni v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, učitelji, učenci, bolniki in številni drugi prostovoljci. Brezplačno merjenje prisotnosti beljakovin v seču so tudi letos omogočili laboratoriji zdravstvenih domov in bolnišnic ter podporniki projekta. Letos se z učnimi urami o delovanju in zdravju ledvic v projekt vključuje še Zavod za šolstvo z osnovnimi šolami po vsej Sloveniji.

Ledvice kot čistilni stroj telesa

Podobno kot srce in pljuča tudi ledvice sodijo med najpomembnejše človeške organe. Vsak človek ima dve ledvici, človeško telo pa lahko povsem normalno deluje že z eno zdravo ledvico. Ledvice imajo obliko fižola. V dolžino merijo okrog deset centimetrov, široke so šest centimetrov in debele štiri centimetre. Tehtajo med 150 in 170 gramov, njihova osnovna funkcija pa je čiščenje krvi. Ledvice so torej čistilni stroj telesa, odstranjuje odpadne snovi tako, da prečistijo kri in tvoriho seč. V ledvicah odraslega se dnevno filtrira približno 150 do 170 litrov krvi, kar pomeni, da ledvice vsak dan to našo življenjsko tekočino očistijo kar 50-krat.

Poleg tega, da odvajajo odpadne snovi in odvečno tekočino iz telesa, ledvice uravnavajo in vzdržujejo normalno sestavo telesnih tekočin. Pomembno vlogo imajo tudi pri nadzoru krvnega tlaka, pomagajo vzdrževati zdrave kosti in tvoriti rdeča krvna telesca.

Šolanje v času dializnega zdravljenja

Čeprav se pojavlja redkeje kot pri odraslih, je pri otrocih kronična ledvična bolezen pomemben zdravstven problem. Pomembno je zgodnje odkrivanje in zdravljenje, kjer je to možno. Tudi pri otrocih se kronična ledvična bolezen lahko pojavi skupaj z drugimi boleznimi in obolenji, zato je zdravljenje pogosto zapleteno in zahtevno. Med najpogostejšimi posledicami kronične ledvične bolezni pri otrocih so počasnejša rast, slabokrvnost, zvišan krvni tlak, motena presnova mineralov in kosti ter moteno kislinsko bazno ravnotežje v telesu. Pojavnost zapletov je odvisna od stopnje okvare ledvičnega delovanja, in razumljivo so najbolj izraženi takrat, ko delovanje ledvic povsem odpove (končna ledvična odpoved). V tem primeru je potrebno nadomestno zdravljenje v obliki dialize ali presaditve ledvice.

V Sloveniji vse otroke s končno ledvično odpovedjo obravnavajo in zdravijo v Pediatrični kliniki, ki je del Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Vzpostavljen imajo Center za otroško dializo in transplantacijo, kjer zagotavljajo celostno oskrbo otrok s končno ledvično odpovedjo. Pristop k obravnavi teh otrok je izrazito timski in vključuje različne strokovnjake medicinske stroke kot tudi druge strokovne sodelavce.

Eden od pomembnih ciljev zdravljenja otrok s končno ledvično odpovedjo je zagotoviti kakovostno življenje in možnost, da bodo odrasli v samostojne posameznike. Ključno vlogo pri tem ima izobrazba. Zato na Pediatrični kliniki za otroke, ki potrebujejo dializno zdravljenje, v času dialize organizirajo pouk, ki ga izvajajo vzgojitelji in učitelji bolnišnične šole. Pouk je usklajen s programom matične šole. Z željo, da bi bilo za otroke čim bolje poskrbljeno, predstavnike matične šole vsakega otroka ob začetku dializnega zdravljenja povabijo na obisk dializnega centra. Razložijo jim postopek dializnega zdravljenja in za vsakega otroka posebej naredijo prilagojen učni načrt. Dializno zdravljenje namreč terja veliko časa, saj se izvaja po trikrat ali štirikrat tedensko po štiri ure. Turnus dializnega zdravljenja prilagajajo šolskemu urniku.

V otroški dobi preventiva in ozaveščanje

Kronična ledvična bolezen se lahko pojavi v katerem koli starostnem obdobju, vzroki za njen nastanek pa so različni in se razlikujejo glede na starost. Pri odraslih nastane okvara ledvic večinoma zaradi nezdravega načina življenja in jo povzročijo sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni. Čeprav mnogo redkeje, se kronična ledvična bolezen pojavlja tudi pri otrocih, ki lahko zbolijo že v zgodnjem otroštvu, najpogosteje zaradi prirojenih ali dednih bolezni ledvic. Šele kasneje, pri mladostnikih, so vzroki podobni kot pri odraslih. Ocenjuje se, da ima manj kot pet odstotkov odraslih končno ledvično odpoved zaradi motenj v razvoju sečil. V otroški dobi med vzroki za končno ledvično odpoved ne beležimo sladkorne bolezni, ki je pri odraslih eden od vodilnih vzrokov za nastanek te bolezni. Kronična ledvična bolezen namreč pri sladkornih bolnikih običajno nastopi šele po več kot dvajsetih letih.

Ker pri odraslih nastane okvara ledvic večinoma zaradi nezdravega načina življenja, je za preprečevanje nastanka te bolezni pomembno ozaveščati že otroke. Podobno velja tudi za zgodnje odkrivanje te bolezni, ki je pogosto nema in še posebej v zgodnji fazi povzroča malo kliničnih simptomov. Če ostane neodkrita, lahko napreduje do končne odpovedi ledvic in tako pomembno vpliva na kakovost življenja ter se lahko konča s smrtjo. Če jo odkrijemo pravočasno, lahko z ustreznimi ukrepi preprečimo ali ublažimo zaplete in upočasnimo napredovanje bolezni.

Osem zlatih pravil za zdravje ledvic
  1. Ohranjajte dobro telesno kondicijo in bodite fizično aktivni.
  2. Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi.
  3. Redno nadzorujte višino krvnega tlaka.
  4. Jejte zdravo manj slano hrano in skrbite za ustrezno telesno težo.
  5. Zaužijte ustrezno količino tekočine.
  6. Ne kadite.
  7. Bodite previdni pri uporabi protibolečinskih zdravil, ki so na voljo brez recepta.
  8. Opravite pregled delovanja ledvic, če sodite v katero od naslednjih rizičnih skupin: imate sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, bolezen srca ali ožilja, sečne kamne, povečano prostato, avtoimunske bolezni, imate svojce z dedno ledvično boleznijo ali svojce, ki so jim ledvice odpovedale, ste kadilci, prekomerno prehranjeni ali starejši od 50 let.
DOGODEK SO PODPRLI
© 2017 Svetovni dan ledvic - Vse pravice pridržane.